Koronka do Bożego Miłosierdzia

"Chociaż grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończnego miłosierdzia mojego." (słowa Pana Jezusa do św. Faustyny)

Koronka do Bożego Miłosierdzia (do odmawiania na różańcu)
Na początku:

Ojcze nasz...
Zdrowaś Mario...
Wierzę w Boga...


Na dużych paciorkach przed rozpoczęciem każdej dziesiątki:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa - na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na dziesięciu małych paciorkach:
Dla Jego bolesnej Męki - miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy):

święty Boże, święty Mocny, święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
Se recită cu ajutorul Rozariului Sfintei Fecioare Maria, astfel:
- se formulează intenţiil de rugăciune
- se spun Tatăl nostru..., Bucură-te Marie..., Crezul...,
- pe bobiţle mari, înainte de fiecare decadă a rozariului se spune: Veşnice Părinte, îţi ofer Trupul şi Sângele, Sufletul şi Dumnezeirea Fiului Tău preaiubit - Domnul nostru Isus Cristos, pentru ispăşirea păcatelor noastre şi ale lumii întregi!
- pe bobiţle mici de la fiecare decadă a rozariului se spune: Prin pătimirea Sa dureroasă, ai milă de noi şi de întreaga lume!
- la final, se spune de trei ori: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, ai milă de noi şi de întreaga lume!
- opţional se spune antifona: O, Sânge şi Apă, care ai ţâşnit din Preasfânta inimă a lui Isus, ca izvor de Îndurare pentru noi, mă încred în Tine!